ปวดหลังก็พอทน แต่อาการของ Sciatica นี่จะปวดทรมานไปถึงไหน

What is Sciatica?


Sciatica คืออาการปวดขา ซึ่งมีหลายระดับทั้งเล็กน้อยไปจนถึงเจ็บปวดอย่างรุนแรง เจ็บร้าว รู้สึกแปล้บๆ ซึ่งอาการปวดจะยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อยู่ในท่านั่ง หรือขณะที่มีการไอ จาม  อาการปวดนี้สามารถเกิดได้ทันทีหรือพัฒนารุนแรงขึ้นเป็นลำดับ ผู้ที่อยู่ในอาการนี้จะรู้สึกปวดล้า ชา ปวดแสบ บางครั้งก็อาจรู้สึกเหมือนเข็มทิ่มบริเวณใต้ขา และในบางรายอาจรู้สึกไปยังบริเวณนิ้วเท้า


 

Sciatica มักมีอาการกดทับบริเวณเส้นประสาทของกระดูกสันหลังส่วนล่างและวิ่งลงไปส่วนขา การกดทับที่ว่านี้สามารถเกิดได้ทั้งภายในและภายนอกโพรงกระดูกสันหลัง มีหลายเงื่อนไขซึ่งเป็นสาเหตุของการกดทับส่วนประสาทที่มีอาการนี้ เช่น
หมอนรองกระดูกเคลื่อน/ปลิ้นทับเส้นประสาท  (Lumbar disc bulge/herniation/prolapse)
กระดูกสันหลังเอวเคลื่อน (Spondylolisthesis)
ภาวะกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท  (Piriformis Syndrome)
กระดูกเชิงกรานเคลื่อนตัวผิดปรกติ (Sacroiliac Joint Dysfunction)
ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative Disc Disease)
โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ (Spinal Canal Stenosis)
ภาวะเนื้อกระดูกงอก Bony growths  (osteophytes)
ภาวะเนื้องอก Tumours และการติดเชื้อ Infections

นักกายภาพบำบัดมีบทบาทในการรักษา เพื่อลดระดับความเจ็บปวด ลดภาวะภาวะอักเสบ ลดการเกร็งตัวหรือความตึงตัวของกล้ามเนื้อ นักกายภาพบำบัดใช้มือในการรักษา ประกอบกับเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อหวังผลจากที่กล่าวข้างต้น การสอนการออกกำลังเฉพาะเพื่อเพิ่มความสามารถของกล้ามเนื้อเฉพาะมัดหรือเอ็นเฉพาะส่วน การให้ข้อมูลที่จำเป็น การฝึกและสอนให้เรียนรู้การมีท่าทางที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการเคลื่อนตัวที่ถูกต้องเช่น การหยิบ การยกของที่อยู่ไกลตัวหรืออยู่ต่างระดับกับแนวลำตัว


 

Manipulation  การขยับข้อต่อทางกายภาพบำบัด
เทคนิคการเคลื่อนของมือโดยปรับใช้กับข้อต่อหรือสันหลังที่มีการติดยึดหรือเคลื่อนตัวได้ลดลงกว่าปกติ หรือผู้ที่มีภาวะอักเสบของข้อกระดูกส่วนระยางค์แขนหรือขา โดยผู้เชี่ยวชาญในการรักษาใช้เทคนิคมือนี้อย่างเฉพาะเจาะจงลงบริเวณข้อต่อที่เป็นต้นเหตุของปัญหาความเจ็บปวด การขยับข้อต่อทางกายภาพบำบัดนั้นสามารถบรรเทาความเจ็บปวดให้ลดลง ลดระดับแรงตึงตัวของเส้นประสาท เนื้อเยื่อ เอ็นที่เชื่อมระหว่างข้อต่อและกล้ามเนื้อ ทั้งยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ปรับเพิ่มระดับการปลดปล่อยเคมีของร่างกาย เช่นเอ็นโดฟิน เสโรโทนินภายในร่างกาย คล้ายกับเป็นการกำจัดหรือลดระดับความเจ็บปวดอย่างธรรมชาติด้วยร่างกายเราเอง

Mobilisation  เป็นเทคนิคใช้การเคลื่อนมือโดยกระทำบริเวณข้อต่อบริเวณกระดูกสันหลังหรือข้อต่อส่วนระยางค์(ระยางค์ที่เชื่อมต่อไปยังแขนหรือเชื่อมต่อไปยังขา) ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบอาการและวินิจฉัยบริเวณที่เป็นต้นสาเหตุของอาการปวดร้าว Mobilisation เป็นเทคนิคที่เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวอย่างเป็นจังหวะไปมา)หรือ เคลื่อนตัวแย้งกับบริเวณข้อต่อที่มีอาการเคลื่อนตัวที่จำกัด ซึ่งจะเป็นจังหวะเคลื่อนตัวที่ช้ากว่าเทคนิคการขยับข้อต่อ(Manipulation)


Spinal and Pelvic Re-alignment & Postural Correction การจัดกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน และการวางท่าทางที่ถูกต้อง บางคนอาจจะมีกล้ามเนื้อที่ตึงหรืออ่อนแรง อาการติดยึดบริเวณข้อต่อ หรือการเคลื่อนตัวของจ้อต่อที่มากเกินไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้อยู่ในการวางท่าทางที่ที่ผิด และทำให้เส้นประสาทของกระดูกสันหลังส่วนล่างอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกรบกวนหรือกดทับให้เส้นประสาทของกระดูกสันหลังส่วนล่าง ผู้ให้การรักษาสามารถตรวจประเมินส่วนนี้ได้ รวมถึงการสังเกตดูความตรง ความโค้ง ความผิดรูปของส่วนของกระดูกสันหลัง รวมถึงการตรวจความยาวของขาเพื่อหาความแตกต่างของทั้งสองข้างและตรวจสอบความสามารถในการเคลื่อนตัวของกระดูกเชิงกรานเพราะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อไปยังระยางค์ขา ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด

 

หากมีอาการดังกล่าว รีบปรึกษานักกายภาพบำบัดที่ท่านวางใจนะครับ เพราะถ้าปล่อยไว้นานย่อมเป็นเรื้อรังสร้างความทรมาน และอาจต้องใช้เวลารักษายาวนานกว่าผู้ที่เป็นระยะแรก

คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง
รักษาตรงจุด หยุดที่ต้นสาเหตุ