คำนิยมที่ฝากไว้ หลังรักษา ปวดคอ ปวดบ่า ปวดไหล่ ปวดหลัง ณ กายภาพบำบัดศาลาแดง

Saladaeng physio

English ver. is below

ปัญหาออฟฟิศ ซินโดรม + หมอนรองกระดูก ฯลฯ อย่าปล่อยไว้จนเรื้อรัง
นักกายภาพบำบัด

อาจารย์นักกายภาพบำบัดประสบการณ์ 10/ 30 ปี
รักษาอาการปวดคอ ปวดบ่า ปวดหลัง ปวดไหล่ ชาแขน ชาร้าวลงขา ฯลฯ ออฟฟิศซินโดรม
ได้อย่างเห็นผล
ที่กายภาพบำบัดศาลาแดง

Supporting staffs performance for your success.

Our clients

กายภาพบำบัด
ปวดหลัง

Mr. Charonchai  Salyapong

Director Corporate Affairs
Pepsi-Cola (Th.) Trading Ltd.

I have pain on my shoulder, back , numbness and weakness on left hand. I feel very uncomfortable and cannot perform my routine work. When I go for a treatment at Saladaeng Physiotherapy Clinic, my pain level has been reduced and the numbness is relieved significantly by short period of time. I am satisfied with clinic treatment very much.

ปวดคอ

Professor  Poolporn
Saengbangpla


President of TWEA

I have pain and numbness on my hand for long time. My personal doctor who works in a hospital recommends operation to cure my symptoms. I have tried physiotherapy treatment from Saladaeng Physiotherapy Clinic, which is very impressive. Not many times I take for the treatment here, all symptoms difinitely disappeared. I am very glad because I need not to pass any operation.

ปวดคอ

Mrs. Somlug 
Saengprasart

Managing Director 
Elite Provisions  Ltd.

I have pain on my neck, shoulder and numbness on left hand for 8 years long. I go for traditional Chinese Therapist, traditional Thai Massager and physical therapist for many places yet the symptoms does not be cured.
Asst. Prof. Dr. Adit has treated by Manipulative Physiotherapy on my neck with others physiotherapy instrument. Remarkable, numbness on my hand is disappear till I wonder how numb I have ever felt. Now numbness and pain on my neck have been restore repectively. I truly forget the picture of suffering pain whenever I wake up. Dr. Adit also guide me a trick to avoid re-injury.

ปวดคอ

Mr. Boonleard   
Krabuansaeng
Professional Teacher& 
Business Owner 

I continued the treatment about 10-12 visits and I felt totally different compared to my first visit. I am very happy because I do not need to have neck surgery anymore.

ปวดหลัง

Mr. Pakdee Boonprakong
Flight Attendant
Thai Airways International
(Public) Ltd.

The clinic is hygienic and cozy with friendly and well trained staffs, new equipments. The most important thing is the physiotherapist and I do highly appreciated in helping me getting through this.

no pain

Ms. Juthapron    
Kumutpongpanit
Business Owner

The physiotherapist knew the causes of my knees problem and the symptoms has been cured a lot. Moreover, I do not need to use my crutches any more. I would like to thank you very much. I am appreciated with treatment and the outcome a lots.

      ต้องการไลน์นัด

     | LINE – make appointment |

ผลการกดขยับข้อต่อในผู้ที่มีอาการปวดเข่า ที่เกี่ยวกับระบบประสาท เคลื่อนตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน

Copyright © 2006 All Rights Reserved.

© Saladaeng Physio. Co.,LTD | Privacy Policy