คลินิกกายภาพบำบัด
เฉพาะทาง : ขยับข้อต่อขั้นสูง
จาก University of South Australia

รักษาเจ็บ ปวด ชา ร้าว
ในวงการมามากกว่า 30 ปี
ด้วยกายภาพบำบัดเทคนิคเฉพาะ

Physiotherapy
 
เกือบทุกปัญหาระบบข้อต่อ กล้ามเนื้อ ประสาท
ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยประสบการณ์กว่า 10/ 30 ปี
อ.ดร.อดิษฐ์
ผ่านหลักสูตรปฏิบัติจริงด้วยคะแนนที่สูง
จาก University of South Australia

มากกว่า 14 ปี คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดงเป็นที่รู้จักยอมรับ
ย่านสีลม สาทร ปทุมวัน ด้านการรักษาว่า ดีเยี่ยม

 

We are unique and outstanding.

Saladaeng Physiotherapy

We attend all patient‘s detail and emphasize on reasonably clinical diagnosis, in order to precisely identify the source of symptom.

Manual physiotherapy or advanced manipulative physiotherapy is selective used in assessing and of course in treating the patient. The technique has studies shown the change of pain level resulting from enhanced joint motion dramatically. Safe conventional medicine without use of any pills.

With sophiticated experience from our qualified hi-experienced physiotherapists, the symptoms is cured from the original part(referred pain also included). Observably, patients would feel the change before passing to physical therapy modalities process.

Top 5 Ranking Physiotherapy Clinics & hospitals in Bangkok 2020 – 2021
by GCR(Global Clinic Rating)

หลังขยับข้อต่อขั้นสูงแล้วจะรู้สึกได้ทันทีว่า ช่วงการเคลื่อนไหวในข้อต่อนั้นมีมากขึ้น ก่อนใช้เครื่องมือใดใดแล้วอาการปวดจึงลดลงอย่างเป็นผล

After joint has been mobilized, you could observe the motion regained suddenly” (Also depends on an answer given to physiotherapists in diagnosis process.)

โดดเด่น : กายภาพบำบัดขยับข้อต่อขั้นสูง
(Advanced MANIP Physiotherapy – AUS.)
ขยับข้อต่อ

เป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน

ปลอดภัย วัดผลได้ เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อให้มากขึ้นทันที (More motion) (เห็นผลทั้งที่ยังไม่ได้ใช้เครื่องมืออื่นๆ ในขั้นตอนถัดไป) ทำให้ระดับความเจ็บ ปวด ตึง ชา ร้าวลดลง (pain reduce)

ใช้เทคนิคเฉพาะ เป็นที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติ ให้
ผลชัดเจน
และมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ
คลินิกกายภาพบำบัด

Asst. Prof. Dr. Adit 

based in Silom – Central of Bangkok

THE ONE OF LEADING PHYSIOTHERAPISTS  in Bangkok.
Self-driven, enthusiasm, analytical and highly skilled in clinical practice.
Operation of a highly successful private clinic, is well-known by physiotherapists in many generations.

 Advanced Manipulative Physiotherapy Techniques from Australia 

Master  : University of South Australia
(TOP3 faculty – the highest score for admission ) from postgraduate
Doctoral  : The University of Sydney
Research backups in depth with the techniques

Years@Silom

Discover exclusive design of treatments, All details are intended.

10 +
Yrs. experience

Graduation and Direct experience in the effective manipulation&mobilization technique.

3934 +
Joints we've mobilized

95% are very happy(just after being mobilized). @Saladaeng : You’re not  Lab Rat.

MRT : Silom
BTS : Saladaeng
just  3 mins.  walk

นักกายภาพฯ โดดเด่น   มุ่งเน้นเทคนิคเฉพาะ
เครื่องมือเหมาะตรงมาตราฐาน  ขั้นตอนวินิจฉัยละเอียดครบกระบวนการ 
30กว่าปีสาน ประสบการณ์รักษาตรง click to book

@saladaeng

Copyright © 2006 All Rights Reserved.