ทำไมจึงอยากเป็นไมเกรนกันหนักหนา

ปะ 1

ไมเกรน VS ปวดหัวข้างเดียว
จะเป็นอะไรดีนะเรา !!

9 ใน 10 *ของผู้ที่มารักษาอาการปวดศีรษะ/ ปวดศีรษะข้างเดียว เป็น Cervicogenic Headache (ไม่ได้เป็นไมเกรน) อาไรนะ !!!

เป็นอาการที่มีสาเหตุมาจากข้อต่อบริเวณต้นคอ โดยไม่ได้ระบุชัดว่าข้อไหน ส่วนใหญ่หากผู้เข้ารับการรักษาให้ข้อมูลที่ชัดเจน นักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ด้านนี้ก็จะพบ ข้อต่อต้นคอที่เป็นปัญหาได้
โดยอาการคือ ปวดศีรษะ/ขมับข้างเดียว ปวดหัวคิ้ว ปวดบริเวณกระบอกตา และมักได้รับการวินิจฉัยผิดไปจากความเป็นจริง

ผู้มีอาการปวดศีรษะที่มีสาเหตุมาจากกระดูกต้นคอ จะมีช่วงการเคลื่อนที่ของข้อต่อต้นคอที่ลดลง ( reduced joint motion )
และปวดศีรษะหรือบริเวณที่กล่าวมาอย่างทรมานเมื่อหันหรือเอียงคอไปด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
เนื่องจากมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อ เอ็นและอาจเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อผิวข้อร่วมด้วย
การรักษานั้นต้องมีเป้าหมายไปที่จุดกำเนิดความเจ็บปวด ( To treat cause of pain more than pain point )

การกดขยับข้อต่อจากผู้มีประสบการณ์สามารถตอบโจทย์การรักษาทางกายภาพบำบัดได้เป็นอย่างดี ที่คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง หลายคนจะรู้สึกโปร่ง โล่งศีรษะขึ้นทันที เพราะเทคนิคดังกล่าวจะเพิ่มการเคลื่อนตัวของกระดูก/ข้อต่อต้นคอ นอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือนำเข้าที่ทันสมัยและเลือกใช้อย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์ตามแผนการรักษาที่นักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ได้ออกแบบไว้ให้เหมาะกับปัญหาและอาการของผู้เข้ารับการรักษาแต่ละคน เพราะอาการทุกๆ คนที่แตกต่างกันไป จึงจะช่วยตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีอาการข้างต้นได้อย่างแท้จริง และ #ไม่เสียเวลา #รักษาตรงจุด

แม้นจะปวดหัว และไม่ปวดคอ
แต่สาเหตุอยู่ที่ข้อต่อต้นคอ
การทานยาอาจจะไม่ตอบโจทย์ของเพื่อนๆ ทุกคนเสมอไป

หากไม่ต้องการถูกฉีดยา และต้องการเลี่ยงการทานยารวมถึงผลข้างเคียงด้านลบ
กายภาพบำบัดน่าจะเป็นคำตอบที่เหมาะลำดับต้นๆ ของทั้งหมด
*สถิติข้างต้นเฉพาะของคลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง

𝕎𝕖 𝕦𝕟𝕝𝕠𝕔𝕜 𝕡𝕒𝕚𝕟,
𝕪𝕠𝕦 𝕣𝕖𝕘𝕒𝕚𝕟 𝕡𝕖𝕣𝕗𝕠𝕣𝕞𝕒𝕟𝕔𝕖.


ปวดศีรษะ #ปวดศีรษะข้างเดียว

กายภาพบำบัด #ไมเกรน เทียม

SaladaengPhysio