จามเดียว ก็เสียวได้

ฮัท…เช่ยๆๆ อยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉัน !

“จาม” ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ใครจามแล้ว
#ปวดหลัง ควรอ่าน
ใครจามแล้วไม่ปวดยิ่งต้องอ่าน มาเข้าใจกลไก
และการปฏิบัติตัวเมื่อ
#จาม เพื่อป้องกันแรงดันช่องท้องไปเพิ่มแรง #เครียด
ให้
#หมอนรองกระดูก ทำให้เกิดการ #บาดเจ็บได้ 

1 ชูมือขึ้น ช่องท้อง
2 ยกศอก ก้มตัว
3 ย่อเข่าเพื่อลดความดัน

#savespine จะจาม #ต้องระวัง

จาม วิธีจาม ไอจาม
ไอจาม จาม