Sale!

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ

$439.00 $320.00

คำอธิบาย

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ

หนังสือกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ – ผศ.ดร. อดิษฐ์

หนังสือกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ –
เรียบเรียงจากวิชาการที่ได้ศึกษาและคัดสรรหัวข้อที่เป็นประโยชน์
แก่นักกายภาพบำบัดเพื่อรักษาอาการปวดคอโดย ผศ.ดร. อดิษฐ์

__________________
เนื้อหาหลัก

– ทบทวนกายวิภาคศาสตร์ และ ชีวกลศาสตร์
– การตรวจประเมิน (assessment)
– การเขียน movement diagram
– การเลือกใช้วิธีการขยับข้อต่อ (Manipulative physiotherapy)
การดูแลอาการที่พบได้บ่อยๆ ที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของคอ*
(ท่านผู้ทรงคุณวุฒิบอกว่าเนื้อหาของบทนี้แพงและดีงาม)

 

หนังสือขนาด A5 หน้าปกเคลือบด้าน และทำ spot UV พิเศษ
ความหนาจำนวน 160-164 หน้า เนื้อในหน้าสี 4 หน้า
ใช้กระดาษถนอมสายตาสีครีม 75 กรัม กระดาษหน้าปก 310 กรัม

 

**ราคาหนังสือช่วง pre-order 320 บาท !!!
    ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564
    หนังสือจัดส่ง ภายใน 6 วัน

    หลัง 15 กุมภาพันธ์ 2564 จะมีการปรับราคาขึ้น !!!

**ค่าส่ง 50 บาท ต่อ 1 เล่ม
    และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 10 บาทต่อเล่ม
    ในการจัดส่งที่อยู่เดียวกัน

 

–  มีอัตราพิเศษสำหรับยอดสั่ง 50-100-150 เล่ม/ครั้ง   
   สามารถติดต่อได้โดยตรง
– หากสถาบันการศึกษาไหนจะสั่งเพื่อใช้ประกอบการเรียน
   การสอนสามารถติดต่อได้โดยตรงนะครับ

 

ปวดคอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.05 kg
ขนาด 10 × 10 × 10 cm