โปรโมชั่น

โปรโมชั่น
กายภาพบำบัด
ออฟฟิศซินโดรม

ปัญหาปวด ชา ร้าว
หมอนรองกระดูก
อย่าปล่อยไว้

To unlock pain from neuro-musculoskeletal system is our excellency

รักษาอาการปวดออฟฟิศซินโดรม ปวด ชา ร้าว ระบบข้อต่อ กล้ามเนื้อและประสาท ปัญหาหมอนรองกระดูก

tailor-made physiotherapy plan

เลือกเครื่องมือทันสมัย ใช้ตรงกับอาการ

Specific muscle training

ออกแบบท่าออกกำลัง เฉพาะมัดกล้ามเนื้อ เมื่ออยู่ในระดับเหมาะสม

deliberated treatment

วางแผนรักษาตรงจุด แบบตัวต่อตัว

Social education

แนะนำการดูแลตนเอง การใช้อุณหภูมิที่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บซ้ำรวมถึงท่าทางในชีวิตประจำวัน
โปรโมชั่นกายภาพบำบัด
SHOCK คือ ช็อคเวฟ | กระตุ้นการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อและคลายจุดกดเจ็บ
SHAKE คือ เครื่องกระตุ้นสนามแม่เหล็ก | กระตุ้นการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อ คลายจุดกดเจ็บ

รวม กายภาพบำบัด full program 6 ขั้นตอนคุณภาพ รักษาออฟฟิศซินโดรม ปวดชาร้าว อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท+เพิ่ม Shockwave 1200 shots ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

” Mo+Shock PERMIUM “(10ครั้ง)  1465237056 resolutions 21

  Premium  ราคาปกติ30,000 บ. รักษาได้ 10 ครั้ง 
                         ชำระเพียง  24,000 บ.
  
   = เหลือเพียง 2,400 บ./ครั้ง  => ประหยัดถึง 6,000 บ.

” Mo+Shock ULTIMATE “(20ครั้ง) 1465237056 resolutions 21

   Ultimate ปกติราคา 60,000 บ. รักษาได้ 20 ครั้ง
                        ชำระเพียง  45,000 บ.
   
   = เหลือเพียง 2,250บ./ครั้ง ประหยัดถึง 15,000 บ.

   1465236978 resolutions 04  สามารถใช้ได้ทุกวันทำการ 

โปรโมชั่นนี้ รวม
1. การตรวจประเมินอย่างละเอียด วินิจฉัยอาการและออกแบบการรักษาโดย อาจารย์กายภาพบำบัดวิชาชีพ
2. เทคนิคการกดขยับข้อต่อขั้นสูง(Advanced MANIPS ของศาลาแดงที่เป็น Signature)
3. เครื่องอัลตราซาวด์ (Therapeutic Ultra-S) หรือ Ultrasound combining ไม่รวมการใช้เลเซอร์
4. เครื่องเพิ่มความยืดหยุ่น (Joint flexi)
5. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electro-t
herapy)
6. ประคบแผ่นให้ความร้อน (Moist Heat)/ เย็น (Cryo)
+ 7. เครื่องช็อคเวฟ (Shockwave Therapy : focused, deep radial
and radial) 1200 ช็อต

ให้ความใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนโดยอาจารย์ผู้ประกอบวิชาชีพนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์

 Benefit Icon 1 ทั้งตรวจประเมินรวมไปถึงการเลือกใช้เครื่องมือเป็นไปตามความเหมาะสมกับอาการของผู้เข้ารับการรักษาในครั้งนั้นๆ 

     ข้อตกลงและเงื่อนไข
1465237060 resolutions 11 เพื่อความสะดวก รวดเร็วขึ้นแนะนำให้นัดหมายล่วงหน้า
1465237060 resolutions 11 ระบุอาจารย์ผู้ให้การรักษาได้โดยขึ้นกับคิวว่างในวันนั้นๆ
1465237060 resolutions 11 โปรโมชั่นนี้ไม่มีค่าตรวจประเมินเพิ่ม โดยรวมค่าเครื่องมือข้างต้นแล้ว
1465237060 resolutions 11 ใช้เวลารักษาประมาณ 55-60 นาที 
1465237060 resolutions 11 ไม่สามารถทบขั้นตอนใดใดไปใช้ในครั้งต่อไป
1465237060 resolutions 11 โปรโมชั่นมีอายุ 6 เดือน สำหรับ premium
      และมีอายุ 12 เดือนสำหรับ ultimate นับจากวันที่ใช้ครั้งแรก


ด่วน!! โปรโมชั่นหมดเขตเข้าร่ว29 กุมภาพันธ์ 2567

____________________________

” Mo+Shock Shake “   

รวม กายภาพบำบัด full program 6 ขั้นตอนคุณภาพ
+เพิ่ม Shockwave 1200 shots  ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม !!
+เพิ่ม P-Magneto 15 mins  ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม !!

” Mo+Shock Shake PREMIUM ” (10ครั้ง) 1465237056 resolutions 21

  Premium รักษาได้ 10 ครั้ง  ปกติต้องชำระ 42,000 บ.
                   ชำระเพียง  33,600 บ.   = ได้เพิ่มเป็น 125%  
                   เหลือเพียง 3,360 บ./ครั้ง ประหยัดถึง 8,400 บ.

 ใช้ได้ถึง 6 เดือน

” Mo+Shock Shake ULTIMATE ” (20ครั้ง)  1465237056 resolutions 21

   Ultimate รักษาได้ 20 ครั้ง ปกติต้องชำระ 84,000 บ.
                   ชำระเพียง  63,000 บ.   = ได้เพิ่มเป็น 133% 
                   เหลือเพียง 3,150บ./ครั้ง ประหยัดถึง 21,000 บ.

 ใช้ได้ถึง 12 เดือน

   1465236978 resolutions 04  สามารถใช้ได้ทุกวันทำการ 

โปรโมชั่นนี้ รวม
1. การตรวจประเมินอย่างละเอียด วินิจฉัยอาการและออกแบบการรักษาโดย อาจารย์กายภาพบำบัดวิชาชีพ
2. เทคนิคการกดขยับข้อต่อขั้นสูง(Advanced MANIPS ของศาลาแดงที่เป็น Signature)
3. เครื่องช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) 
4. เครื่องอัลตราซาวด์ (Therapeutic Ultra-S) หรือ Ultrasound combining
5. เครื่องเพิ่มความยืดหยุ่น (Joint flexi)
6. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electro-t
herapy)
7. ประคบแผ่นให้ความร้อน (Moist Heat)/ เย็น (Cryo)
+ 8. เครื่องกระตุ้นสนามแม่เหล็ก (P-Magneto | PMS)

ให้ความใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนโดยอาจารย์ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์

 Benefit Icon 1 ทั้งตรวจประเมินรวมไปถึงการเลือกใช้เครื่องมือเป็นไปตามความเหมาะสมกับอาการของผู้เข้ารับการรักษาในครั้งนั้นๆ 

  ข้อตกลงและเงื่อนไข
1465237060 resolutions 11 เพื่อความสะดวก รวดเร็วขึ้นแนะนำให้นัดหมายล่วงหน้า
1465237060 resolutions 11 ระบุอาจารย์ผู้ให้การรักษาได้โดยขึ้นกับคิวว่างในวันนั้นๆ
1465237060 resolutions 11 โปรโมชั่นนี้ไม่มีค่าตรวจประเมินเพิ่ม โดยรวมค่าเครื่องมือข้างต้นแล้ว
1465237060 resolutions 11 ใช้เวลารักษาประมาณ 60-75 นาที 
1465237060 resolutions 11 ไม่สามารถทบขั้นตอนใดใดไปใช้ในครั้งต่อไป
1465237060 resolutions 11 โปรโมชั่นมีอายุ ตามที่ระบุ นับจากวันที่ใช้ครั้งแรก

____________________________________
ด่วน!! โปรโมชั่นหมดเขตสมัครเข้าร่วม 29 กุมภาพันธ์ 2567
โทร. ถามเลย 0863364823

3. โปรโมชั่น Shake Saver ประหยัดกว่า

โปรโมชั่น  Shake Saver 

ชำระล่วงหน้า จำนวน 13 ครั้ง
ต่อที่ 1 เพิ่มจำนวนครั้งให้เป็น 15 ครั้ง
1465237056 resolutions 21  รวม save ไปแล้ว 6,795 บาท


ต่อที่ 2 รับสิทธิ์ท็อปอัพ PMS-15 นาที จำนวน 5 ครั้ง
จากราคาปกติ 6,000 บาท ชำระเพียง 2,999 บาท 

1465236978 resolutions 04   สามารถใช้ได้ทุกวันทำการ   

โปรโมชั่นนี้ รวม
1. การตรวจประเมินอย่างละเอียด วินิจฉัยอาการและออกแบบการรักษาโดย อาจารย์กายภาพบำบัดวิชาชีพ
2. เทคนิคการกดขยับข้อต่อขั้นสูง(Advanced MANIPS ของศาลาแดงที่เป็น Signature)
3. เครื่องช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) หรือเลเซอร์อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางกรณี บางอาการ
4. เครื่องอัลตราซาวด์ (Therapeutic Ultra-S) หรือ Ultrasound combining
5. เครื่องเพิ่มความยืดหยุ่น (Joint flexi)
6. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electro-t
herapy)
7. ประคบแผ่นให้ความร้อน (Moist Heat)/ เย็น (Cryo)
+ 8. เครื่องกระตุ้นสนามแม่เหล็ก (P-Magneto | PMS)

ให้ความใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนโดยผู้ประกอบวิชาชีพนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์

 Benefit Icon 1 ทั้งตรวจประเมินรวมไปถึงการเลือกใช้เครื่องมือเป็นไปตามความเหมาะสมกับอาการของผู้เข้ารับการรักษาในครั้งนั้นๆ 

     ข้อตกลงและเงื่อนไข
1465237060 resolutions 11 เพื่อความสะดวก รวดเร็วขึ้นแนะนำให้นัดหมายล่วงหน้า
1465237060 resolutions 11 ระบุอาจารย์ผู้ให้การรักษาได้โดยขึ้นกับคิวว่างในวันนั้นๆ
1465237060 resolutions 11 โปรโมชั่นนี้ไม่มีค่าตรวจประเมินเพิ่ม โดยรวมค่าเครื่องมือข้างต้นแล้ว
1465237060 resolutions 11 ใช้เวลารักษาประมาณ 50-60 นาที
1465237060 resolutions 11 โปรโมชั่นมีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่ใช้ครั้งแรก

ด่วน!! 
โปรโมชั่นหมดเขตเข้าร่วม 29 ธันวาคม 2566
____________________________

 

!! !! !!
หากคุณมีสัญญาณการปวดซ้ำๆ ต่อเนื่อง ไปหามาหลายที่แล้วรู้สึกไม่ตอบโจทย์ เรามีการ......
ตรวจละเอียด โดยอาจารย์กายภาพบำบัด
ประเมินกระดูกสันหลัง (Spine) เพื่อดูช่วงการเคลื่อนข้อต่อ (joint motion) ทำการเพิ่มช่วงการเคลื่อไหว และลดระดับความตึงตัวของกล้ามเนื้อ (muscle's tension)
Previous slide
Next slide
Shock the pain

VIP 1

42000 K฿
3
6
K฿ 60 นาที(โดยประมาณ)
 • Prof Assessment
 • ADVANCED MANIP/ MOBILIZE**
 • Therapeutic Ultra-S or US+ES Combination
 • Joint Flexi
 • E-Muscle Stimula
 • Hot/ Cryo Therapy
Save ฿3,600

Choose the plan that’s right for you.

ทุกๆ แผนการรักษาที่เสนอในโอกาสครบรอบ 16 ปีเท่านั้น ปรึกษาเราเพื่อการเลือกที่ถูกต้อง ตรงจุดและตรงใจคุณได้

SHOCK the PAIN

ลดปวด คลายความตึงตัวของข้อต่อและกล้ามเนื้อ
42000 K฿
36 K฿ For Advanced
 • Prof Assessment
 • ADVANCED MANIP/ MOBILIZE**
 • Therapeutic Ultra-S or US+ES Combination
 • Radial/ Focused SHOCKWAVE 1500
 • Joint Flexi
 • E-Stimula
 • Hot/ Cryo Therapy
Save ฿6,000

ออฟฟิศ ซินโดรม

Most Popular


กระตุ้นการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อและคลายจุดกดเจ็บ

EXIT Pain I

28800 K฿
20
9
K฿ For ProQUIK
 • Prof Assessment
 • ADVANCED MANIP/ MOBILIZE**
 • Radial/ Focused SHOCKWAVE
 • Laser/ High power laser
 • P-Magneto 15
Save 7,900

Learn more

Shockwave1400

1600฿

PMS-30

1200฿

Image Placeholder about 1
Image Placeholder about 1
Image Placeholder about 1
Image Placeholder about 1

ปลดล็อกอาการปวด

An introduction to the plans you offer and the differences between them

Shock PAIN
VIP


฿ 39,000 เท่านั้น จากราคาเต็ม ฿ 49,500
Save >10,500

โปรโมชั่นสิ้นสุด 29/12/2566
ราคาปกติครั้งละ฿ 3,300
รวมขั้นตอนดังนี้....
 • ตรวจประเมิน วินิจฉัย และวางแผนโดยอาจารย์
 • กดขยับข้อต่อขั้นสูง Advanced Mobilisation
  ฉบับออสเตรเลีย
 • Radial | Focused SHOCKWAVE 1800
 • MV Laser | High Power Laser
 • Joint Flexi
 • E-Stimula
 • Hot/ Cryo Therapy

Shock & Shake
VIP


฿ 41,874 เท่านั้น จากราคาเต็ม ฿ 50,000
Save >7900

โปรโมชั่นสิ้นสุด 29/12/2566
ราคาปกติครั้งละ฿ 3,800
รวมขั้นตอนดังนี้....
 • ตรวจประเมิน วินิจฉัย และวางแผนโดยอาจารย์
 • กดขยับข้อต่อขั้นสูง Advanced MANIPs ฉบับออสเตรเลีย
 • Radial | Focused SHOCKWAVE 1800
 • MV Laser | High Power Laser
 • P-Magneto 15 สนามแม่เหล็ก

Optimum Plan

20,900 only [ from 28,800 ]
Save 7900
โปรโมชั่นสิ้นสุด 31/10/2566
 • ตรวจประเมิน วินิจฉัย และวางแผนโดยอาจารย์
 • กดขยับข้อต่อขั้นสูง Advanced MANIPs ฉบับออสเตรเลีย
 • Radial/ Focused SHOCKWAVE 1600
 • MV Laser | High Power Laser
 • P-Magneto 15 สนามแม่เหล็ก

Shock your PAIN

36,000 only [ from 42,000 ]
Save 6000
โปรโมชั่นสิ้นสุด 31/10/2566 รวมดังนี้
 • ตรวจประเมิน วินิจฉัย และวางแผนโดยอาจารย์
 • กดขยับข้อต่อขั้นสูง Advanced MANIPs ฉบับออสเตรเลีย
 • Radial/ Focused SHOCKWAVE 1600
 • MV Laser | High Power Laser
 • Joint Flexi
 • E-Stimula
 • Hot/ Cryo Therapy

EXIT Pain 1

$ Save 7900
 • Service/feature 1
 • Service/feature 2
 • Service/feature 3
 • Service/feature 4
 • Service/feature 5
 • Service/feature 6
 • Service/feature 7

EXIT Pain 2

$ Save 7900
 • Service/feature 1
 • Service/feature 2
 • Service/feature 3
 • Service/feature 4
 • Service/feature 5
 • Service/feature 6
 • Service/feature 7

Why Choose Saladaeng

อาจารย์กายภาพบำบัด วินิจฉัยละเอียด

เครื่องมือจากต่างประเทศ ที่มีมาตราฐาน ครบครัน

ประสบการณ์การรักษา มากกว่า 10 / 30 ปี

สถานที่สะดวก สะอาด มีที่จอดรถ

ออฟฟิศซินโดรม วางใจ กายภาพบำบัดศาลาแดง

These are only some of our clients

the trustworthy &reliable Physiotherapy Clinic over 17 yrs. > Central of Bangkok
“I has undergone physiotherapy @Saladaeng Physio. Clinic with back pain from work. Very impressed by speedy recovery, which my pain and numbness's gone. The clinic is hygiene and staffs is very helpful.”
ปวดหลัง
Asst. Prof. DR. THEP CHALERMCHAI, M.D.
Specialist Doctor : Medical Oncology&Dermatology Lecturer
“The most effective physiotherapy treatment ever undergo. My symptoms get better till fully recovered. I recommend Dr. Adit for anyone who has muscle, joint or nerve problems. I think your problems will be cured here.”
ปวดบ่า
Archarn DR. VARIS PISITTHANORASIHA, M.D.
Specialist : Aesthetic Medicine Doctor&Anti Aging : A GRACE CLINIC

มากประสบการณ์10/30ปี+ความเป็นมืออาชีพ

วินิจฉัยที่ละเอียดด้วยประสบการณ์ยาวนาน แม่นยำด้วยสามารถวิเคราะห์ปัญหาปวดได้ถึงบริเวณที่เป็นต้นเหตุ

เทคโนโลยีการรักษา

ผนวกเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีทันสมัยจากเนเธอร์แลนด์  อิตาลี่ โดยเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับอาการ/ปัญหาของแต่ละบุคคล จึงให้ประโยชน์แก่ท่านสูงสุด
นัดเลย

FAQ

อายุการใช้สิทธิ์ 60 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกและไม่สามารถทบเครื่องมือไปใช้ในครั้งหน้าได้

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.

we unlock your pain, you regain performance

อย่าเก็บความเจ็บ ความปวดเอาไว้
เลือกโปรโมชั่นตรงใจ ให้เรารักษาตรงจุด

© 2024 All Rights Reserved.